IPS - Studium Psychotroniki i Parapsychologii

Wstępny formularz zgłoszeniowy(zip, exe, pdf lub doc).

(Aby ściągnąć formularz, należy najechać kursorem na: zip, exe lub doc i nacisnąć lewy przycisk myszki i wybrać "zapisz dokument docelowy jako...". Następnie trzeba zapisać plik w wybranym folderze na dysku i otworzyć go w tradycyjny sposób.)


Wypełniony formularz prosimy odesłać na adres:

Instytut Psychologii Stosowanej,

Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa

lub

zostawić w zaklejonej i podpisanej kopercie na recepcji Zespołu Szkół nr 37 pod w/w adresem.


Prosimy dołączyć do formularza:

Opłatę wstępną za naukę (wpisowe) oraz rozmowę kwalifikacyjną w wysokości:

300 zł + 30 zł (psychoterapia, psychotronika, biotronika)

220 zł + 30 zł (coaching)

należy uiścić na konto:

 

kierunek: psychoterapia, coaching
Studium Psychologii i Psychoterapii
Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa
VWBank Centrala
36213000042001054298990001


kierunek: psychotronika, biotronika
Studium Psychologii Integracyjnej
Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa
VWBank Centrala
28213000042001054299150001

W przypadku nie zakwalifikowania kandydata opłata wstępna (wpisowe) zostaje zwrócona w całości.

 

 

W związku z tym, że duża ilość kandydatów do studium będzie dojeżdżać, planujemy dla wygodny zainteresowanych połączyć egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne z pierwszymi zajęciami.


UWAGA! UPRZEJMIE PROSIMY O NIE PRZESYŁANIE ZGŁOSZEŃ LISTAMI "ZA POTWIERDZENIEM ODBIORU".