IPS - Studium Psychotroniki i Parapsychologii

Opłaty na kierunkach psychoterapia, psychotronika, biotronika:

    LUB:


Opłaty na kierunku coaching:

              - nabór jesienny - za I rok nauki: od października do czerwca/9miesięcy/po 300 zł miesięcznie
              (za wakacje nie ma opłat!).

               - nabór zimowy za I semestr nauki: od marca do lutego/9 miesięcy/ po 300 zł miesięcznie
              (za wakacje nie ma opłat!).Słuchacze opłacający z góry jednorazowo cały semestr w październiku i w marcu mają prawo skorzystać z 5% rabatu.

Opłata wstępna za naukę zostaje zwrócona w następujących przypadkach:
-zgłoszenia rezygnacji z nauki co najmniej  na 48 godzin przed wyznaczoną datą rozmowy kwalifikacyjnej, po potrąceniu 5% wpłaty (koszt przelewu lub przekazu, koszt odesłania dokumentów)
-nie zakwalifikowania kandydata przez komisję w całości wpłaconej kwoty.

Nieobecność na rozmowie kwalifikacyjnej i zajęciach nie zwalnia od opłat.