Radiestezja – Piotr Gruda

AUTORSKI PROGRAM SZKOLENIOWY Z RADIESTEZJI

Piotr Gruda

  1. Zajęcia teoretyczne
  1. Wiadomości ogólne.
  1. Czym jest radiestezja ?
  2. Zarys historyczny.
  3. Radiestezja jako zawód.
  4. Oddziaływanie promieniowań radiestezyjnych na organizmy żywe – zarys.
  1. Podział radiestezji.
  1. Georadiestezja.
  2. Bioradiestezja.
  3. Radiestezja kształtu.
  4. Radiestezja topograficzna.
  5. Teleradiestezja.
  1. Zajęcia teoretyczne
  1. Promieniowanie radiestezyjne – charakterystyka i oddziaływanie na organizmy żywe.
  1. Promieniowanie widma aktywnego ( skala kolorów).
  2. Promieniowanie widma pasywnego ( skala szarości)
  1. Wskaźniki radiestezyjne – charakterystyka i rozkład promieniowań
  1. Różdżki
  • dwuramienna
  • hiszpańska
  • aurametr Camerona
  1. Wahadła
  • neutralne
  • stożkowe
  • ENELA
  • z „fikcyjnym stożkiem”
  • Izis
  • Mer-Izis
  • Ozyrys
  • Karnak
  • Biały Ozyrys
  • generator ultrafioletu (teleradiestezyjne)
  • uniwersalne
  1. Zajęcia teoretyczne i wstęp do praktyki
  1. Uprzywilejowane bryły w radiestezji i ich charakterystyka promieniowań.
  1. Piramida
  2. Stożek
  3. Półkula
  1. Moderatory tła (odpromienniki).
  1. interferencyjne
  2. ekrany

3. BHP w pracach radiestezyjnych.

4. Bioradiestezja.

  1. Pomiar rezonansu własnego (kolor własny).
  2. Pomiar zasięgu i natężenia biopola.
  3. Pomiar emisji kolorów.
  4. Diagnoza zdrowia.
  5. Dobór leków.
  1. Zajęcia teoretyczne i praktyczne
  1. Georadiestezja.
  1. Wykrywanie promieniowań geopatycznych.
  2. Wykrywanie i omówienie „siatki szwajcarskiej”.
  3. Wykrywanie obiektów pod ziemią.
  4. Badanie skuteczności moderatorów.
  1. Teleradiestezja.
  1. Nośniki promieniowań ( świadek radiestezyjny ).
  2. Tarcze parametryczne ( biometry ).
  3. Mapy terenu.
  4. Poszukiwanie zaginionych osób.
  1. Zajęcia teoretyczne i praktyczne
  1. Radiestezja terapeutyczna.
  2. Chromoterapia radiestezyjna.
  3. Podsumowanie wiadomości i pytania.